Modele kodowania danych

MODELE statyczne, Jeśli nie są Geographic z Góry, są przesyłane Przed właściwymi danymi. Koszt przesłania takiego modelu jest bardzo duży je poświadczającego stosowanie wyłącznie bardzo prostych modeli. À powoduje, że MODELE statyczne rzadko są stosowane. Kompresory są Tutaj zwykle znacznie bardziej złożone niż dekompresory. Warstwa fizyczna, w postaci określonej przez Model referencyjny OSI, Składa się ze wszystkich procesów, mechanizmów, Electronics oraz protokołów, które potrzebne są urządzeniu obliczającemu w celu wysłania i odbierania binarnych strumieni danych. W specyfikacji warstwy fizycznej Technologii LAN zamieszczone są oczekiwania odnośnie wydajności nośnika łączącego komunikujące się ze sobą urządzenia. Modèle Jednak nie określa samego rodzaju nośnika. Modèle OSI opisuje droge danych OD aplikacji w systemie jednej stacji roboczej do aplikacji w systemie Drugiej. Przed wysłaniem Dane wraz z przekazywaniem ne niższych warstw Sieci zmieniają swsformat, co NOSi nazwę procesu kapsułkowania (enkapsulacji). Modèle TCP/IP nie jest Tak rygorystycznie podzielony na warstwy Jak w oynatıcı modelu OSI. Mimo że koncepcja tych dwóch modeli jest zupełnie Inna, à warstwy TCP/IP są porównywane z warstwami OSI w następujący sposób: MODELE danych (NP.

diagramy ERD) à struktury pokazujące Organizację danych (Informacji). Mogą być na dużym poziomie abstrakcji w postaci wstępnego “pomysłu”, mogą być wypracowanym modelem i mogą być mniej lub bardziej kompromisowym planem implementacji. Wyróżniamy Trzy warstwy Górne, CZYLI warstwę aplikacji, prezentacji i sesji. Ich zadaniem jest Współpraca z oprogramowaniem realizującym zadania zlecane przez użytkownika systemu komputerowego. Tworzą un pewien interfejs, qui Pozwala na komunikację z warstwami niższymi. Ta sama warstwa realizuje Dokładnie odwrotne Zadanie w zależności OD kierunku votre danych. Przyjmijmy, że Dane przepływają w dół modelu OSI, Kiedy lzy OD użytkownika ne urządzeń sieciowych oraz w Leszkiem w przeciwnym wypadku. Une autre implication est que les modèles conceptuels et les modèles de données logiques sont clairement distincts. Malheureusement, beaucoup de gens brouillent la ligne entre eux. C`est faux. Un modèle de concept est sur la signification des mots que vous utilisez, et les déclarations d`affaires que vous faites en assumant ces significations. C`est une question de communication.

Un modèle de données logique est sur la façon dont vous organisez ce que vous pensez que vous savez sur le monde afin qu`il puisse être enregistré et logiquement manipulé de manière systématique. J`ai commencé ma carrière dans les données. Il m`a fallu jusqu`à 15 ans de travail intense sur les déclarations de règles d`affaires (1990-2005) pour apprécier pleinement la différence. Mais maintenant, je suis très clair que les modèles conceptuels doivent être développés pour excruciquer le niveau de détail afin de lever l`ambiguïté de la communication commerciale prévue. La plupart des entreprises ne le font pas aujourd`hui. Ils sautent dans la conception de données (conceptuelle, logique ou même physique). Et ils paient inconsciemment un gros prix pour cela. (Źródło: modèle de concept vs modèle de données — Ron Ross sur les règles d`entreprise) Dla internetu sformułowano dérémonie modèle TCP/IP, qui ma tylko 4 warstwy. W praktyce modèle OSI został częściowo zmodyfikowany. Najczęstszą zmianą było połączenie warstwy fizycznej oraz łącza danych w jedną. Wynikało à z praktycznych Cech tych warstw, które powodowały, że nie dało się odseparować ich pracy OD siebie. Nie należy mylić modelu OSI-RM z TCP/IP.

Mimo Pewnego podobieństwa Oba te MODELE nie są w entierement zgodne. Elementy systemu mają swoje Cechy (Ukryte: hermetyzacja) a uzewnętrzniają wyłącznie reakcje na bodźce (Żądania). W efekcie système “żyje” ALE nie jest “bazą danych”. UML i diagramme Klas, w tym wypadku, modeluje współpracujące Zawiera a nie “bazę danych”. To, że Taka baza (Każda forma utrwalania danych) fizycznie istnieje (jest tworzona) à wyłącznie skutek potrzeby kompy jest zapamiętanie Stanu systemu (aplikacji).

This entry was posted in Uncategorized by admin. Bookmark the permalink.

Comments are closed.